Vzdělávací centrum

„Dítě je tvůrcem sebe sama.“
Maria Montessori

O vzdělávacím centru

Provozovatel
Spolek Montessori Liberec

Kontakt
Mgr. Martina Minsterová
e-mail: martinaminsterova@seznam.cz
tel: 605 422 554

Kurzy pro rodiče s dětmi

Monte klubík

Kurz pro děti ve věku přibližně od 1,5 roku do 3 let v doprovodu blízkého dospělého (rodiče, prarodiče…).

Kurz nabízí
Připravené prostředí vybavené pomůckami v duchu vzdělávací metody Marie Montessori, partnerský výchovný přístup, respektující jak dítě, tak rodiče, výtvarné činnosti, písničky, básničky, pohybové aktivity. Učí se nejen děti, ale také rodiče.

Vyhraďte si pravidelně hodinu a půl týdně, přijďte se svým dítětem nebo vnoučetem a nechte všechno ostatní za dveřmi. Pojďte se trénovat v umění být dítěti tichým, trpělivým, ale pevným a spolehlivým průvodcem na cestě za poznáváním světa i sebe sama a svých možností. Naučte se respektovat jeho, ale také svou osobnost. Pokuste se stanovit jasná a přiměřená pravidla vzájemného vztahu mezi vámi a vaším potomkem, v němž nebude vítězů ani poražených.

Adresa
Horní třída MŠ (1. patro)
Štefánikovo náměstí 780/5
Liberec 1 – Staré Město

Kurzy v 1. pololetí školního roku 2020/2021:
Úterý 9:30 – 11:00 hod
Středa 9:30 – 11:00 hod
Čtvrtek 9:30 – 11:00 hod

Kurzovné
2.700 Kč (1 pololetí / docházka 1x týdně)
Při pozdějším nástupu během pololetí je kurzovné poměrně zkráceno.

 

Programy Monte klubík a Hry a objevy byly v letech 2019 a 2020 podpořeny z Dotačního fondu Libereckého kraje z Programu na podporu volnočasových aktivit.

Hry a objevy

Kurz pro děti ve věku přibližně 4 – 7 let (tzn. předškoláky, případně prvňáčky) v doprovodu blízkého dospělého (rodiče, prarodiče…)

Kurz nabízí
Prostředí naší mateřské školy připravené v duchu metody Marie Montessori, partnerský výchovný přístup, práci s pomůckami rozvíjejícími jemnou motoriku a grafomotorické dovednosti, smyslové vnímání, matematické myšlení, jazykové dovednosti, materiály, aktivity, pozorování a pokusy otevírající cestu k poznávání vesmíru, světa a společnosti.

Nabízíme Vám možnost vyhradit si pravidelný, ničím a nikým nerušený, smysluplně využitý čas se svým dítětem, které se pomalu blíží školní docházce. Můžete se učit být dítěti dobrým průvodcem a společníkem při práci a učení, poznáte jeho schopnost se soustředit, dokončit svou práci, dodržet pravidla, která stanovil někdo jiný než rodiče apod. Budete si moci společně vyzkoušet, zda Montessori přístup ke vzdělávání je cesta, kterou byste si chtěli zvolit.

Adresa
Dolní třída MŠ (přízemí)
Štefánikovo náměstí 780/5
Liberec 1 – Staré Město

Kurzy v 1. pololetí školního roku 2020/2021:
Úterý 16:45 – 18:15
Středa 16:45 – 18:15

Kurzovné:
2.700 Kč (1 pololetí / docházka 1x týdně)
Při pozdějším nástupu během pololetí je kurzovné poměrně zkráceno.

Než se rozhodnete, využijte možnost ukázkové hodiny. Po telefonické nebo elektronické domluvě se můžete zúčastnit zdarma jedné lekce Vámi vybraného programu.

Přijďte na ukázkovou návštěvu

Pokud máte o naše kurzy zájem, kontaktujte nás a využijte možnost ukázkové návštěvy. Po telefonické nebo elektronické domluvě se k nám můžete přijít podívat a vyzkoušet si, zda u nás najdete to, co hledáte. Do kurzů je možné se přihlásit kdykoliv během roku s okamžitým zařazením dle volné kapacity, nebo se zařadit do pořadníku a počkat, až se uvolní místo.