Mateřská škola Montessori

„Dítě je tvůrcem sebe sama.“
Maria Montessori

O mateřské škole Montessori

Příběh a filozofie školky

Od 1. září 2011 je naše mateřská škola zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení. Z původní kapacity 15 dětí se rozrostla na nynějších 45 dětí ve třech třídách ve dvou provozovnách v Liberci.
Školka staví na dlouhodobé spolupráci s rodinami. Nabízíme přípravné kurzy pro maminky a tatínky s batolaty, kde se s Montessori přístupem mohou nejdříve seznámit a vyzkoušet si ho. Dále semináře pro rodiče, kde se mohou dozvědět víc. Na školku pak navazují i školní třídy, s nimiž úzce spolupracujeme.

Co naše školka nabízí?

Vzdělávací systém Montessori

Děti se pohybují v prostředí připraveném podle principů vzdělávací metody Marie Montessori, kde mohou pracovat s mnoha důmyslnými pomůckami a samostatně si vybírat činnost podle svých aktuálních vývojových potřeb a senzitivních období.

Zkoumají svět okolo sebe pomocí všech smyslů, tráví hodně času venku, poznávají přírodu i město, chodí na výlety i do divadla, zpívají, tančí a hrají na hudební nástroje, dělají pokusy, pěstují rostliny, vaří, pečou, tvoří z různých materiálů podle svých možností a vlastní představivosti...

Respektující výchovný přístup a komunikaci

Vedeme děti k samostatnosti a zodpovědnosti za sebe a své okolí v duchu výchovného stylu
"respektovat a být respektován". Pomáháme jim naučit se postarat o své věci, zařídit si to, co potřebují, domluvit se mezi sebou a pomoci si navzájem. Samy si připravují svačiny podle své chuti, uklízejí po sobě pomůcky, oblečení, boty, nádobí...

Komunikaci v českém
a anglickém jazyce

Díky přítomnosti anglicky mluvícího lektora mají děti možnost naslouchat angličtině v běžných situacích (převlékání, hygiena, úklid, hra, chystání jídla...), ale také ve výukových blocích plných písniček, říkanek, her a pohybu. Po celou dobu přítomnosti anglického kolegy je tu však stále i česky mluvící pedagog, který nadále všestranně rozvíjí český jazyk a komunikaci.

Pracoviště mateřské školy

MŠ – Dolní třída

Adresa
Štefánikovo nám. 780/5
Liberec 1 – Staré Město

Provozní doba
Pondělí až pátek 7:15 – 16:30

Maximální kapacita
15 dětí, věkově smíšený kolektiv pod vedením dvou česky mluvících a jednoho anglicky mluvícího pedagoga.

Věk dětí
3,5 – 7 let

Průvodci dětí
Mgr. Petra Králová (ČJ)
Šárka Vítková (ČJ)
Hana Marsh (AJ)
Klára Štefaniková (asistentka)

MŠ – Horní třída

Adresa
Štefánikovo nám. 780/5
Liberec 1 – Staré Město

Provozní doba
Pondělí až pátek 7:15 – 16:30

Maximální kapacita
15 dětí, věkově smíšený kolektiv pod vedením dvou česky mluvících a jednoho anglicky mluvícího pedagoga.

Věk dětí
2,5 – 5 roků.

Průvodci dětí
Ilona Kleinerová (ČJ)
Eliška Racková (ČJ)
Bc. Ela Bezvodová (AJ)

Odloučené pracoviště MŠ

Adresa
Hodkovická 304/46
Liberec – Rochlice

Provozní doba
Pondělí až pátek 7:15 – 16:30

Maximální kapacita
15 dětí, věkově smíšený kolektiv pod vedením dvou česky mluvících a jednoho anglicky mluvícího pedagoga.

Věk dětí
2,5 – 7 let.

Průvodci dětí
Bc. Monika Musilová (ČJ)
Jitka Hartlová (ČJ)
Jessica Larson (AJ)

Celkový chod a program všech tříd školky koordinuje:
Mgr. Martina Minsterová

Hospodářka MŠ
Petra Alžběta Souhradová

Logopedická a speciálně pedagogická spolupráce:
Mgr. Lucie Skálová

Asistenti pedagoga a zastupující průvodci:
Hana Marsh (AJ), Klára Štefaniková, Mgr. Veronika Jirků, Petra Ročňáková

V době od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2025 využívá naše MŠ
finanční příspěvek z Operačního programu Jan Amos Komenský.
Název projektu: Šablony OP JAK I – Česko-anglická Montessori MŠ Život hrou
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002290

Přijďte na ukázkovou návštěvu

Pokud máte o naši školku zájem, kontaktujte nás a využijte možnost ukázkové návštěvy. Po telefonické nebo elektronické domluvě se k nám můžete přijít podívat a vyzkoušet si, zda u nás najdete to, co hledáte. Do školky je možné se přihlásit kdykoliv během roku s okamžitým zařazením dle volné kapacity, nebo se zařadit do pořadníku a počkat, až se uvolní místo.