Mateřská škola Montessori

„Dítě je tvůrcem sebe sama.“
Maria Montessori

O mateřské škole Montessori

Příběh a filozofie školky

Od 1. září 2011 je naše mateřská škola zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení. Z původní kapacity 15 dětí se rozrostla na nynějších 45 dětí ve třech třídách ve dvou provozovnách v Liberci.
Školka staví na dlouhodobé spolupráci s rodinami. Nabízíme přípravné kurzy pro maminky a tatínky s batolaty, kde se s Montessori přístupem mohou nejdříve seznámit a vyzkoušet si ho. Dále semináře pro rodiče, kde se mohou dozvědět víc. Na školku pak navazují i školní třídy, s nimiž úzce spolupracujeme.

Co naše školka nabízí?

Vzdělávací systém Montessori

Děti se pohybují v prostředí připraveném podle principů vzdělávací metody Marie Montessori, kde mohou pracovat s mnoha důmyslnými pomůckami a samostatně si vybírat činnost podle svých aktuálních vývojových potřeb a senzitivních období.

Zkoumají svět okolo sebe pomocí všech smyslů, tráví hodně času venku, poznávají přírodu i město, chodí na výlety i do divadla, zpívají, tančí a hrají na hudební nástroje, dělají pokusy, pěstují rostliny, vaří, pečou, tvoří z různých materiálů podle svých možností a vlastní představivosti...

Respektující výchovný přístup a komunikaci

Vedeme děti k samostatnosti a zodpovědnosti za sebe a své okolí v duchu výchovného stylu
"respektovat a být respektován". Pomáháme jim naučit se postarat o své věci, zařídit si to, co potřebují, domluvit se mezi sebou a pomoci si navzájem. Samy si připravují svačiny podle své chuti, uklízejí po sobě pomůcky, oblečení, boty, nádobí...

Komunikaci v českém
a anglickém jazyce

Díky přítomnosti anglicky mluvícího lektora mají děti možnost naslouchat angličtině v běžných situacích (převlékání, hygiena, úklid, hra, chystání jídla...), ale také ve výukových blocích plných písniček, říkanek, her a pohybu. Po celou dobu přítomnosti anglického kolegy je tu však stále i česky mluvící pedagog, který nadále všestranně rozvíjí český jazyk a komunikaci.

Pracoviště mateřské školy

MŠ – Dolní třída

Adresa
Štefánikovo nám. 780/5
Liberec 1 – Staré Město

Provozní doba
Pondělí až pátek 7:15 – 16:30

Maximální kapacita
15 dětí, věkově smíšený kolektiv pod vedením dvou česky mluvících a jednoho anglicky mluvícího pedagoga.

Věk dětí
3,5 – 7 let

Průvodci dětí
Petra Králová (ČJ)
Šárka Vítková (ČJ)
Hana Marsh (AJ)
Klára Štefaniková (asistentka)

MŠ – Horní třída

Adresa
Štefánikovo nám. 780/5
Liberec 1 – Staré Město

Provozní doba
Pondělí až pátek 7:15 – 16:30

Maximální kapacita
15 dětí, věkově smíšený kolektiv pod vedením dvou česky mluvících a jednoho anglicky mluvícího pedagoga.

Věk dětí
2,5 – 5 roků.

Průvodci dětí
Petra Doubravská (ČJ)
Alžběta Jelínková (ČJ)
Jessica Larson (AJ)

Odloučené pracoviště MŠ

Adresa
Hodkovická 304/46
Liberec – Rochlice

Provozní doba
Pondělí až pátek 7:15 – 16:30

Maximální kapacita
15 dětí, věkově smíšený kolektiv pod vedením dvou česky mluvících a jednoho anglicky mluvícího pedagoga.

Věk dětí
2,5 – 7 let.

Průvodci dětí
Barbora Rabasová (ČJ)
Monika Musilová (ČJ)
Jessica Larson (AJ)

Celkový chod a program všech tříd školky koordinuje:
Mgr. Martina Minsterová

Hospodářka MŠ
Petra Alžběta Souhradová

Logopedická a speciálně pedagogická spolupráce:
Mgr. Lucie Skálová

Asistenti pedagoga a zastupující průvodci:
Hana Marsh (AJ), Klára Štefaniková, Mgr. Veronika Jirků, Petra Ročňáková

V době od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2025 využívá naše MŠ
finanční příspěvek z Operačního programu Jan Amos Komenský.
Název projektu: Šablony OP JAK I – Česko-anglická Montessori MŠ Život hrou
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002290

Přijďte na ukázkovou návštěvu

Pokud máte o naši školku zájem, kontaktujte nás a využijte možnost ukázkové návštěvy. Po telefonické nebo elektronické domluvě se k nám můžete přijít podívat a vyzkoušet si, zda u nás najdete to, co hledáte. Do školky je možné se přihlásit kdykoliv během roku s okamžitým zařazením dle volné kapacity, nebo se zařadit do pořadníku a počkat, až se uvolní místo.

Upozornění:
V poslední době nefungoval na našich stránkách kontaktní formulář, proto k nám nedorazily mnohé zprávy od zájemců o naše programy.
Nevíme přesně, jak dlouho problém trval, chvíli trvalo, než jsme si ho všimli. Nyní je již vše napraveno.
Pokud jste mezi těmi, komu jsme neodpověděli na zprávu z kontaktního formuláře, bylo to zcela jistě způsobeno tímto problémem, protože na zprávy vždy nejpozději do týdne odpovídáme.
Pokud váš zájem trvá, prosím, ozvěte se nám znovu.
Velmi se omlouváme za vzniklé komplikace.
Datum: 19. 2. 2024