Mateřská škola Montessori

„Dítě je tvůrcem sebe sama.“
Maria Montessori

O mateřské škole Montessori

Příběh a filozofie školky

Od 1. září 2011 je naše mateřská škola zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení. Z původní kapacity 15 dětí se rozrostla na nynějších 45 dětí ve třech třídách ve dvou provozovnách v Liberci. Školka staví na dlouhodobé spolupráci s rodinami. Nabízíme přípravné kurzy pro maminky a tatínky s batolaty, kde se s Montessori přístupem mohou nejdříve seznámit a vyzkoušet si ho. Dále semináře pro rodiče, kde se mohou dozvědět víc. Na školku pak navazují i školní třídy, s nimiž úzce spolupracujeme.

Co naše školka nabízí?

Vzdělávací systém Montessori

Děti se pohybují v prostředí připraveném podle principů vzdělávací metody Marie Montessori, kde mohou pracovat s mnoha důmyslnými pomůckami a samostatně si vybírat činnost podle svých aktuálních vývojových potřeb a senzitivních období.

Zkoumají svět okolo sebe pomocí všech smyslů, tráví hodně času venku, poznávají přírodu i město, chodí na výlety i do divadla, zpívají, tančí a hrají na hudební nástroje, dělají pokusy, pěstují rostliny, vaří, pečou, tvoří z různých materiálů podle svých možností a vlastní představivosti...

Respektující výchovný přístup a komunikaci

Vedeme děti k samostatnosti a zodpovědnosti za sebe a své okolí v duchu výchovného stylu
"respektovat a být respektován". Pomáháme jim naučit se postarat o své věci, zařídit si to, co potřebují, domluvit se mezi sebou a pomoci si navzájem. Samy si připravují svačiny podle své chuti, uklízejí po sobě pomůcky, oblečení, boty, nádobí...

Komunikaci v českém a anglickém jazyce

Díky přítomnosti anglicky mluvícího lektora mají děti možnost naslouchat angličtině v běžných situacích (převlékání, hygiena, úklid, hra, chystání jídla...), ale také ve výukových blocích plných písniček, říkanek, her a pohybu. Po celou dobu přítomnosti anglického kolegy je tu však stále i česky mluvící pedagog, který nadále všestranně rozvíjí český jazyk a komunikaci.

Pracoviště mateřské školy

MŠ – Dolní třída

Adresa
Štefánikovo nám. 780/5
Liberec 1 – Staré Město

Provozní doba
Pondělí až pátek 7:15 – 16:30

Maximální kapacita
15 dětí, věkově smíšený kolektiv pod vedením českého pedagoga a anglicky mluvícího lektora.

Věk dětí
3,5 – 7 let

Pedagogové
Mgr. Petra Králová
Natálie Morávková (AJ)
Šárka Vítková

MŠ – Horní třída

Adresa
Štefánikovo nám. 780/5
Liberec 1 – Staré Město

Provozní doba
Pondělí až pátek 7:15 – 16:30

Maximální kapacita
15 dětí, věkově smíšený kolektiv pod vedením českých pedagogů. V rámci venkovního programu s nimi komunikuje anglicky mluvící lektorka.

Věk dětí
2,5 – 4 roky. Děti ve věku kolem 3 let jsou ve zvláštním období - nejsou to už batolata, ale ještě to zdaleka nejsou svým chováním a svými potřebami předškoláci. Ruch provázející třídu, kde se děti už těší do školy, na ně klade příliš velké nároky. Od ledna 2012 mají u nás tyto děti svou vlastní třídu a své vlastní prostory, v nichž naleznou nejen Montessori pomůcky přiměřené svému věku, respektující výchovný přístup, tvoření, zpívání a pohyb, ale hlavně klid na práci vyhovující jejich vývojovým potřebám.

Pedagogové
Petra Doubravská
Věra Kuříková
Natálie Morávková (AJ)

Odloučené pracoviště MŠ

Adresa
Hodkovická 304/46
Liberec – Rochlice

Provozní doba
Pondělí až pátek 7:15 – 16:30

Maximální kapacita
15 dětí, věkově smíšený kolektiv pod vedením českého pedagoga a anglicky mluvícího lektora.

Věk dětí
2,5 – 7 let.

Pedagogové
Mgr. Michaela Štěpánková
Mgr. Lucie Persichová (AJ)
Pavlína Kolcová

Celkový chod a program všech oddělení školky koordinuje:
Mgr. Martina Minsterová

Hospodářka MŠ
Petra Alžběta Svobodová

Logopedická a speciálně pedagogická spolupráce:
Mgr. Lucie Skálová

Přijďte na ukázkovou návštěvu

Pokud máte o naši školku zájem, kontaktujte nás a využijte možnost ukázkové návštěvy. Po telefonické nebo elektronické domluvě se k nám můžete přijít podívat a vyzkoušet si, zda u nás najdete to, co hledáte. Do školky je možné se přihlásit kdykoliv během roku s okamžitým zařazením dle volné kapacity, nebo se zařadit do pořadníku a počkat, až se uvolní místo.